banner inzbud mod

 • Opinie techniczne w zakresie modernizacji obiektów  zaplecza Elektrowni Rybnik S.A..

 • Ekspertyza wraz z inwentaryzacją kanalizacji sanitarnej dla KWK Marcel.

 • Oceny stanu technicznego obiektów i budowli dla Rafinerii Trzebinia S.A.

 • Opinie popowodziowe dla TP S.A.

 • Opinie techniczne obiektów kubaturowych po byłej KWK Żory dla Eco-Jas Sp. z o.o.

 • Oceny stanu technicznego obiektów mieszkalnych po wykonaniu kanalizacji sanitarnej dla UM Żory.

 • Ocena stanu technicznego zbiorników na ciecze zlokalizowane na terenie Rafinerii Trzebinia S.A.

 • Sprawdzenie stanu technicznego obiektów miedzkalnych w obrębie nowoprojektowanych dróg dla UM Żory.

 • Ocena stanu technicznego zbiorników naziemnych zaadaptowanych na cele wody ppoż. dla Fabryki Hutchinson Żywiec.

 • Opinia techniczna byłego salonu samochodowego w J. Zdrój.

 • Opinia techniczna wychyleń budynków spowodowanych szkodami górniczymi dla SM "NOWA" Jastrzębie Zdrój.

 • Ocena przydatności materiałów odpadowych w zastosowaniu do budownictwa drogowego i górnictwa dla INOVA Lubin.

 • Liczne opinie dotyczące zastosowania UPS-u.

 • Ocena stanu technicznego wraz z wytycznymi naprawi stacji przeładunkowej węgla dla KWK Makoszowy.

 • Ekspertyza techniczna estakady węglowej dla KWK Makoszowy.

 •  Opinia ekspercka dotycząca monitoringu obiektów zlokalizowanych w pobliżu nowopowstającej kanalizacji w Centrum Rybnika.

 • Opinia techniczna budynków mieszkalnych w centrum Rybnika dla prywatnego inwestora.

 • Analiza dokumentacyjna dla WARBUD S.A.

 • Opinia techniczna budynku PEC w Zawierciu.