banner inzbud mod

logo ue

Z przyjemnością informujemy, że nasza firma uzyskała dotację na realizację projektu pn.

 

„Opracowanie technologii zagospodarowania odpadów budowlanych i energetycznych niezwiązanych w górnych warstwach nasypu i dolnych warstwach podbudowy

 

Projekt jest realizowany w ramach Poddziałania 2.3.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalneg.

 

 

Celem projektu jest stworzenie innowacyjnej technologii zagospodarowania odpadów budowlanych i energetycznych oraz opracowanie nowego wyrobu- mieszanki kruszywowej dedykowanej dla budownictwa.

 

 

Planowane efekty: Dzięki realizacji projektu i wdrożeniu opracowanej technologii planowane jest wprowadzenie na rynek nowego produktu skierowanego dla branży budowlanej.

 

Wartość projektu: 485 850,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 276 500,00 PLN

 

Projekt nr POIR.02.03.02-24-0022/15

Osoba do kontaktu: Tomasz Trepka

 

Rybnik, grudzień 2016