banner inzbud mod

 • Budowa hal przemysłowych dla Hutchinson Poland w Żywcu.

 • Modernizacja budynków firmy Color-Cap Sp. z o.o.

 • Budowa pawilonów handlowych na Śląsku dla LIDL Polska.

 • Zbiornik na wapno hydratyzowane (2x5000m3) dla Elektrowni Rybnik S.A.

 • Instalacja odsiarczania spalin blok nr 5 i 1 dla Elektrowni Rybnik S.A.

 • Infrastruktura techniczna i drogowa dla elektrowni Rybnik S.A. Przebudowa placu i parkingów dla firmy Koltrans z Rybnika.

 • Rezydencje mieszkalne o pow. użytk. 650 m2; 1000 m2; 580 m2 wraz z zagospodarowaniem terenu.

 • Hala przemysłowa (ok. 1500 m2) - prywatny inwestor w Książenicach.

 • Remonty kamienic w centrum Rybnika.

 • Modernizacja dróg dojazdowych i placu manewrowego (15000 m2) dla Koltrans Rybnik.

 • Nadzór inwestorski w zakresie budowy Zakładu Hutchinson Poland Żywiec ul. Leśnianka i ul. Stolarska o łącznej powierzchni 20 000m2.

 • Nadzór inwestorski w zakresie budowy Zakładu Hutchinson Poland Bielsko - Biała o łącznej powierzchni 8000 m2 wraz z drogami, parkingami i placami o powierzchni 15 000m2.

 • Nadzór nad niwelacją terenu o wysokości nasypów do 10 m, wykonywanych z materiałów UPS i kruszywa krzemianowego pod halę i place manewrowe firmy transportowej z Rybnika.

 • Nadzór autorski nad budową EATON Poland Bielsko - Biała w zakresie dróg, placy i parkingów o łącznej powierzchni 40 000m2.

 • Przeglądy 5-cio letnie budynków mieszkalnych i pawilonów handlowych będących w zasobach ADK nr 5, Warszawa ul. Kredytowa, Spółdzielni Mieszkaniowych "JAS-MOS" i "NOWA" z Jastrzębia Zdrój.

 • Nadzór inspektorski nad placami, chodnikami i drogą krajową w obrębi TESCO Żywiec o łącznej powierzchni 20 000m2.

 • Nadzór budowlany nad pracami ziemnymi prowadzonymi w obrębie PLAZA RYBNIK.

 • Nadzór inwestorski nad budową Centrum Aglomeracyjnego FOCUS PARK Rybnik.

 • Nadzór budowlany nad rozbiórką byłego Browaru w centrum Rybnika.

 • Nadzór inwestorski nad budową budynku handlowo - usługowego w Rybniku Pl. Wolności.

 •  Nadzór inwestorski jako inspektor nadzoru branży drogowej nad nowopowstającymi marketami TESCO Rybnik, Orzesze, Zdzieszowice.

 • Nadzór inwestorski jako koordynator inwestycyjny dla marketu TESCO Mikołów.

 • Nadzór drogowo - budowlany nad remontami dróg krajowych DK 78 w Wodzisławiu Śląskim, S1 w Cieszynie, S1 w Mysłowicach, DK 52 w Kozach i DK 69 w Węgierskiej Górce dla GDDKiA w Katowicach.

 • Nadzór drogowy nad budową nowych i przebudowa istniejących zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż Drogi Ekspresowej S1 odcinek w Cieszynie dla GDDKiA O/Katowice.

 • Nadzór nad przebudową skrzyżowania drogi krajowej nr 52 (ul. Beskidzka, ul. Krakowska) z ulicami: Beskidzką i Kościelną wraz z remontem chodnika, przebudowa mostu nad potokiem Kozłówka w miejscowości KOZY dla GDDKiA O/ Katowice.

 • Nadzór kompleksowy nad budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż drogi ekspresowej S1 na odcinku od węzła "Brzęczkowice" do węzła "Dziećkowice" w Mysłowicach dla GDDKiA O/ Katowice.

 • Kompleksowy nadzór nad przebudową ul. Raciborskiej na odcinku (w km 0+600 do 2+680) oraz budowa miejskiej sieci szerokopasmowej w ciągu ul. Raciborskiej (w Rybniku w km 0+600 do 2+680 ) dla Urzędu Miasta Rybnika.

 • Kompleksowy nadzór nad Budowa Instalacji Hydratacji Wapna w Górażdżach dla Lhoist Sp. z o.o.

 • Kompleksowy nadzór nad budowa łącznika ul. Tkoczów z Małachowskiego, tzw. Zwał Północny w Rybniku dla Urzędu Miasta Rybnik.

 • Kompleksowy nadzór nad przebudowa DK-1 w Goczałkowicach Zdrój odcinek km 589+000 do km 589+400 i przebudową skrzyżowania z ul. Borowinową dla GDDKiA O/ Katowice.

 • Kompleksowy nadzór nad remontem DK – 69 (Trakt Cesarski) odcinek Węgierska Górka, km 29+700 do km 30+150 wraz z zabezpieczeniem skarpy od strony koryta rzeki Soły dla GDDKiA O/ Katowice.

 • Kompleksowy nadzór nad rozbudowa Zakładu Produkcyjnego Schneider Electric w Bukownie.

 • Pełnienie funkcji Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego dla:

  Zadania nr 1:  przebudowa ulicy Raciborskiej na odcinku w km 0+700 – 2+680 w Rybniku.

  Zadania nr 2:  budowa łącznika ul. Tkoczów z Małachowskiego, tzw. Zwał Północny w Rybniku.

 • Pełnienie funkcji Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego dla przebudowy ulicy Prostej w Rybniku.

 • Pełnienie funkcji Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego dla zadań:

  Zadanie 1: przebudowa ul. Podmiejskiej na odcinku od ul. Rudzkiej do ul. Św. Maksymiliana wraz z obiektem mostowym w Rybniku.

  Zadanie 2: przebudowa mostu na ul. Kotucza, Robotniczej, Sygnały i remontu mostu na ul. Stalowej w Rybniku.

          Zadanie 3: przebudowa ul. Rudzkiej w Rybniku Etap V w km 3+416 - 5+303.

 • Pełnienie funkcji Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego dla budowy łącznika ul. Prosta – Świerklańska w Rybniku.

 • Kompleksowy nadzór Inwestycyjny budowy czterech 36 mieszkaniowych budynków wraz z zagospodarowaniem terenu i przyłączami w Czechowicach Dziedzicach dla prywatnego Inwestora.

 • Nadzór nad budową kompleksów garażowych w Czechowicach Dziedzicach dla prywatnego Inwestora.