banner inzbud mod

Firma Inżbud rozpoczęła działalność w 1998 r. Przez cały okres swojej działalności nabyliśmy doświadczenie zawodowe w zakresie obsługi inwestycji na każdym z jej etapów, od projektowania do użytkowania. Obecnie specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze inwestycji i pracujemy w systemie zaprojektuj i zbuduj. Ponadto od 2014 r. posiadamy wdrożony Zintegrowany System Zarządzania ISO 9001 potwierdzony Certyfikatem.

Zatrudniamy doświadczonych pracowników posiadających uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalnościach:

  • archiektonicznej
  • konstrukcujno-budowlanej
  • drogowo-mostowej oraz kolejowej
  • budowlano-górniczej do kierowania robotami w zakładach górniczych
  • instalacyjnych