banner inzbud mod

 • Kompleksowy projekt Zaplecza Badawczo Rozwojowego w Kolonowskiem dla Izostal S.A.

 • Projekt architektoniczno – budowlany wielorodzinnego osiedla w Rybniku dla prywatny Inwestor.

 • Kompleksowy projekt budowlano – wykonawczy zmiany siedziby Izostal S.A.

 • Projekty budowlano – wykonawcze nastawni kolejowych wzdłóż linii nr 140 i 158 dla Elkol S.A/ PKP PL.

 • Projekt budowlano wykonawczy przebudowy DK 78 w Turzy Śląskiej, zamawiający GDDKiA O/ Katowice.

 • Projekt budowlano wykonawczy zabezpieczenia skarpy w rejonie załadunku żużla, Inwestor EDF Polska S.A.

 • Prywatna Poradnia Lekarska w Rybniku, prywatny Inwestor.

 • Projekt budowlano – wykonawczy wraz z adaptacją istniejących budynków biurowych na Placówkę zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym i w podeszłym wieku dla Nadir Sp. z o.o. w Zawadzkim.

 • Projekt przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku biurowego dla ALSTON CONSTAL S.A w Chorzowie.

 • Projekt budowlany remontu muru ogrodzenia przy stadionie MOSiR Rybnik.

 • Projekt budowlany, przebudowa nawierzchni i infrastruktury technicznej na Targowisku Miejskim w Rybniku dla UM Rybnik.

 • Projekt budowlano – wykonawczy garaży naziemnych w Czechowicach dla prywatnego Inwestora.

 • Projekt budowlano wykonawczy przebudowy hali wraz z suwnicami i linią technologiczną do produkcji kompozytów poliestrowo szklanych metodą nawojową dla Proma Sp. z o.o.

 • Budynek administracyjno-techniczny TP S.A. w Rybniku.

 • Modernizacja i przebudowa hali hipoterapii w Rybniku dla Elektrowni Rybnik S.A.

 • Przebudowa budynku TP S.A. w Żorach

 • Projekty przebudowy dla Rafinerii Trzebinia S.A.

 • Dokumentacje techniczne modernizacji szkół dla Urzędu Miasta Żory.

 • Projekt konstrukcji Śląskiego Centrum Aglomeracyjnego.

 • Projekt przebudowy wraz  audytem energetycznym Szkoły Podstawowej w Czerwionce - Leszczynach,

 • Projekt techniczny konstrukcji nawierzchni dróg, parkingów i hali dla firmy Classen Pol S.A. z zastosowaniem ubocznych produktów spalania węgla - UPS.

 • Projekt niwelacji terenu z materiałów UPS pod przyszłe inwestycje w obrębie bazy transportowej Firmy KOLTRANS Rybnik.

 • Projekt zamienny konstrukcji nawierzchni dróg, placy, parkingów i chodników z zastosowaniem UPS dla inwestycji pod nazwą EATON Bielsko - Biała, wraz z projektem podbudowy pod posadzki hal przemysłowych. 

 • Projekty organizacji ruchu w obrębie nowopowstających zakładów w Żywcu i Bielsku - Biała dla Hutchinson Poland.

 • Projekty przebudowy części dróg krajowych w obrębie miejscowości Kłodzko, Ząbkowice Śląskie i Wiązów z projektami wycinek drzew.

 • Projekty architektoniczno - budowlane i wykonawcze zmiany pokrycia elewacji azbestowych na materiały bezpieczne w dwudziestu budynkach będących w administracji SM "NOWA" z J.Zdrój.

 • Projekt zamienny konstrukcji nasypów i nawierzchni z wykorzystaniem betonów popiołowych i silmentowych pod drogi parkingi i place w nowopowstającym Centrum Poczta Polska w Zabrzu i Castorama Żory

 • Projekt zamienny konstrukcji podbudów drogowych z wykorzystaniem betonów popiołowych dla Tesco Rybnik, Orzesze, Zdzieszowice, Bielsko Biała.

 • Projekt kanalizacji deszczowej wraz z włączeniem ciągu kanalizacyjnego do potoku Młynówka w Rybniku dla Firmy „Koltrans”.

 • Projekt architektoniczno – budowalny i wykonawczy parkingu dla samochodów osobowych w centrum Rybnika dla RSK.

 • Projekt architektoniczno – budowlany rozbudowy Firmy Kolb Sp. z o.o.

 • Projekt budowlano – konstrukcyjny rozbudowy pomieszczeń socjalnych w Będzinie.

 • Kompleksowy projekt budynku komercyjno – usługowego w Rybniku dla prywatnego inwestora.

 • Projekt budowlano wykonawczy wraz z operatem wodnoprawnym placu odkładczego rur stalowych w Kolonowskich dla Izostal S.A.

 • Projekt wykonawczy konstrukcji stalowej stoiska Costa Caffe zlokalizowanego w Warszawie.

 • Kompleksowy projekt rozbudowy hali dla Plasma System S.A.

 • Projekt wykonawczy zbiornika retencyjnego na wodę pod budynkiem magazynowym dla Selgros we Wrocławiu.

 • Projekty zamienne dwóch zbiorników żelbetowych podziemnych o łącznej pojemności 1200 m3 pod powierzchnią autostrady A1 (węzła Piekary Śląskie) .