Budowa sali koncertowej, Akademia Muzyczna we Wrocławiu

Firma Inżbud Tomasz Trepka z siedzibą w Rybniku w okresie od listopada 2011 do czerwca 2013 roku wykonała na zlecenie Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu usługi w zakresie realizacji zadania pt: „Rozbudowa Akademii Muzycznej we Wrocławiu – budowa sali muzyczno – dydaktycznej wraz z infrastrukturą“ obejmujące:

  1. Opracowanie projektu budowlanego zamiennego wraz z uzyskaniem decyzji pozwalającej na budowę dla realizowanego budynku sali muzyczno – dydaktycznej. Zakres opracowania obejmował m.in. zmiany w zakresie ochrony ppoż, zmiany zagospodarowania terenu wraz z aktualizacją układu wyjść i wejść do budynku, zmiany funkcjonalne.
  2. Opracowanie projektu zamiennego dla Sali ćwiczeń nr 2.5.2 na salę ćwiczeń baletu z zapleczem. Zakres opracowania obejmował: wydzielenie z części przestrzeni na drugim piętrze pomieszczeń sali baletowej, sali do ćwiczeń ruchowych (pantomima), sali do ćwiczeń zespołów operowych wraz z wyposażeniem w zakresie lustra, poręczy do ćwiczeń, podłogi oraz sufitów pełniących rolę ustrojów akustycznych, projekt zespołu szatniowo – sanitarnego w zapleczu sali baletowej.
  3. Sprawowanie kompleksowego nadzoru autorskiego nad realizacją zadania pt.: „Rozbudowa Akademii Muzycznej we Wrocławiu – budowa sali muzyczno – dydaktycznej wraz z infrastrukturą“. Zakres nadzorowanych robót obejmował branże:
    • architektoniczną,
    • konstrukcyjną – budowlaną,
    • instalacyjną w zakresie sieci: wodno – kanalizacyjnej, wentylacji, klimatyzacji, instalacji i sieci elektrycznych, instalacji i sieci słaboprądowych, instalacji teletechnicznych,
    • drogową w zakresie drogi i ukształtowania terenu wraz z zagospodarowaniem,
    • akustyki wnętrz,
    • elektroakustyki, interkom, wideo,
    • technologii i oświetlenia estradowego.

Firma Inżbud Tomasz Trepka z siedzibą w Rybniku w okresie od listopada 2011 do czerwca 2013 roku wykonała na zlecenie Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu usługi w zakresie realizacji zadania pt: „Rozbudowa Akademii Muzycznej we Wrocławiu – budowa sali muzyczno – dydaktycznej wraz z infrastrukturą“ obejmujące:

  1. Opracowanie projektu budowlanego zamiennego wraz z uzyskaniem decyzji pozwalającej na budowę dla realizowanego budynku sali muzyczno – dydaktycznej. Zakres opracowania obejmował m.in. zmiany w zakresie ochrony ppoż, zmiany zagospodarowania terenu wraz z aktualizacją układu wyjść i wejść do budynku, zmiany funkcjonalne.
  2. Opracowanie projektu zamiennego dla Sali ćwiczeń nr 2.5.2 na salę ćwiczeń baletu z zapleczem. Zakres opracowania obejmował: wydzielenie z części przestrzeni na drugim piętrze pomieszczeń sali baletowej, sali do ćwiczeń ruchowych (pantomima), sali do ćwiczeń zespołów operowych wraz z wyposażeniem w zakresie lustra, poręczy do ćwiczeń, podłogi oraz sufitów pełniących rolę ustrojów akustycznych, projekt zespołu szatniowo – sanitarnego w zapleczu sali baletowej.
  3. Ponadto firma Inżbud sprawowała nadzór autorski nad realizacją zadania w zakresie wielobranżowym łącznie z akustyką wnętrz i robotami specjalistycznymi.

Inwestycja jest zlokalizowana na obszarze zabytkowym i stanowi rozbudowę istniejącego budynku Akademii Muzycznej znajdującego się w rejestrze zabytków.

Podstawowe wielkości inwestycji:

  • teren objęty opracowaniem w granicy własności 4 174,15 m2
  • powierzchnia zabudowy: 1 572,61m2
  • powierzchnia użytkowa: 5 294,03m2
  • kubatura: 27 360,00m3

Grupa INŻBUD

ul. Giedroycia 8
44-200 Rybnik

  (+48) 32 433 05 85
  (+48) 32 433 05 80

  info@inz-bud.pl
  www.inz-bud.pl