Poznaj nasze referencje

Partner

Firma Inżbud Tomasz Trepka w okresie realizacji zadania : ''Budowa odcinka drogi ulicy Ładnej w Rydułtowach wraz z jej włączeniem do skrzyżowania ulic Adama Mickiewicza i Strzelców Bytomskich'' w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego ''Kompleksowe uzbrojenie przemysłowego terenu w rejonie ulicy Ładnej w Rydułtowach - etap I i II oraz III i IV '' prowadziła roboty należycie.

— Burmistrz Miasta Rydułtowy mgr Kornelia Newy

Partner

Prace zostały wykonane przez Grupę Inżbud terminowo, z należytą starannością, bez zastrzeżeń pod względem jakościowym oraz zgodnie z dokumentacją projektową i zasadami sztuki budowlanej. Firma wykazała się rzetelnym podejściem do wymagań Zamawiającego oraz elastycznością przy wykonywaniu robót. Posiada dobrze zorganizowaną kadrę techniczną i bogate zaplecze sprzętowe.

— Wojciech Szołtysek, Kierownik Działu Zakupów STRABAG RAIL POLSKA Sp. z o.o.

Partner

Roboty zostały zakończone w terminie, wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

— mgr inż. Wiesław Nowak, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny ZUE S.A.

Partner

Poświadczamy, iż roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

— Dariusz Żykowski, Prezes Zarządu ZRUG Zabrze S.A. oraz Krzysztof Mroczka, Członek Zarządu ZRUG S.A.

Partner

Roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

— Jacek Kościelny, Menadżer Projektu, Skanska S.A.

Partner

Potwierdzamy dobrą współpracę z firmą Inżbud Tomasz Trepka i polecamy jej usługi kolejnym Inwestorom.

— Zbigniew Kania, Prezes Zarządu PROMA Spółka z o.o.

Partner

Jesteśmy zadowoleni z jakości i terminowości wykonywanych robót i z pełną odpowiedzialnością możemy polecać usługi firmy Inżbud kolejnym Inwestorom.

— mgr Dariusz Żukowski, Pełnomocnik spółki Nadir Sp. z o.o.

Partner

Potwierdzamy dobrą współpracę z firmą Inżbud Tomasz Trepka i polecamy jej usługi kolejnym Inwestorom.

— mgr Marek Mazurek, Prezes Zarządu Izostal S.A. oraz Marek Matheja, Dyrektor Finansowy, Główny Księgowy Izostal S.A.

Partner

Zadanie inwestycyjne zrealizowane zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego oraz Warunkami Kontraktu dla nadzorowanych robót, z zachowaniem ustalonych terminów realizacji.

— mgr inż. Marek Nielacny, Z-ca Dyrektora Oddziału oraz mgr Wojciech Żurek, p.o. Dyrektora Oddziału

Partner

Wysoka jakość świadczonych usług, oraz sprawna organizacja pracy pozwala nam rekomendować firmę INŻBUD TOMASZ TREPKA jako partnera, na którym można polegać przy realizacji inwestycji wymagających szybkiego i sprawnego wykonania.

— Dariusz Łagan, Główny Insp. Nadzoru Bud. CUW EDF Polska S.A. oraz Sylwester Żyła, Dyrektor Techniczny EDF Polska S.A. Oddział w Rybniku

 

Wspieramy i pomagamy

Grupa INŻBUD

ul. Drzymały 8
44-200 Rybnik

  (+48) 32 433 05 85
  (+48) 32 433 05 80

  info@inz-bud.pl
  www.inz-bud.pl