banner inzbud mod

 • Budowa bazy Cargo w MPL w Katowicach – Pyrzowicach dla SKANSKA S.A/GTL S.A

 • Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowych 140 I 158 na odcinku Rybnik – Chałupki dla RUBAU Polska S.A/PKP PLK S.A

 • Budowa Sklepu Kaufland w Rybniku ul. Raciborska/ul. Kotucza/ ul. Zebrzydowicka w zakresie robot ziemnych, sieci, dróg, parkingów I włączeń do istniejących dróg dla Milimex Sp. z o.o.

 • Przebudowa obiektu mostowego wraz z drogami dolotowymi w ciągu ul. Rudzkiej dla Skanska S.A/UM Rybnik.

 • Budowa gazociągu DN 500 na odcinku Gałów – Kiełczów województwo dolnośląskie dla Zrug Zabrze S.A / Gaz-System S.A.

 • Budowa gazociągu DN 700 na odcinku 203 km od Szczecina do Gdańska dla Zrug Zabrze S.A/Gaz-System S.A.

 • Prace makroniwelacyjne na NGK – 1 Gliwice dla Takenaka Europe GmbH Sp z o.o. odział w Polsce.

 • Wykonanie kompleksowesieci zewnetrzych kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej, gazowej i zbiorników ppoż. na MEIKO New Logistic Centre w Gliwicach dla Takenaka Europe GmbH Sp z o.o. odział w Polsce.

 • Budowa obwodnicy miejscowości Pawłowice w zakresie włączenia się do DK -81 i ronada w ciągu DW 933 dla M-Silnice Sp. z o.o./GDDKiA oraz ZDW Katowice.

 • Kompleksowa przebudowa ulic: Zwycięstwa, Niepodległości, Sportowa dla Skanska S.A / UM Rybnik.

 • Kompleksowa przebudowa ul. Radoszowskiej w Rydułtowach dla Strabag S.A O/ Katowice / UM Rydułtowy.

 • Kompleksowa przebudowa ul. Małochowskiego na odcinku 0+000 do km 0+126 dla JKM Sp. z o.o/UM Rybnik.

 • Moderniazacja Parkingów P1 I P5 oraz budowa P9 w obrębie EDF Rybnik S.A.

 • Modernizacja regionalnej linii kolejowej E30 – C-E30 na odcinku Legnica-Wrocław-Opole dla Strabag Rai Polska Sp. z o.o./PKP PLK S.A.

 • Modernizacja Torowiska Tranwajowego w ciągu ul. Gliwickiej do granic miasta Katowice dla ZUE S.A/UM Katowice.

 • Rezydencje mieszkalne dla prywatnych inwestorów w Rybniku (pow. użytk. 650 m2; 580 m2) wraz z zagospodarowaniem terenu.

 • Modernizacja zaplecza firmy Color Cap Sp. z o.o.

 • Zagospodarowanie terenu przy rezydencji mieszkalnej w Zwonowicach (prywatny inwestor).

 • Remont pomieszczeń rekreacyjnych w Bełku (prywatny inwestor).

 • Termomodernizacja budynków TP S.A. w Rybniku.

 • Remont biurowca firmy Eko-Jas z Żor.

 • Zabezpieczenie rezydencji mieszkalnej w Rybniku przed wpływami eksploatacji górniczej (prywatny inwestor).

 • Rozbiórka obiektów kubaturowych w Rybniku (prywatny inwestor).

 • Niwelacja terenu pod przyszłe inwestycje wraz z dostawą materiałów UPS dla Firmy transportowej Koltrans Rybnik.

 • Dostawa kruszyw i materiałów UPS pod budowę PLAZA RYBNIK.

 • Budowa rezydencji mieszkalnych w obrębie Rybnik - Wielopole o powierzchniach 1000m2 - 450 m2 wraz z zagospodarowaniem terenu, placami, drogami, kortami tenisowymi i odwodnieniem.

 • Budowa mieszalni spoiw w Zakładzie Górniczym.

 • Remont Oddziału Neurologii i Psychiatrii oraz Izby Przyjęć w Szpitalu Miejskim nr 1 w Sosnowcu.

 • Remont dwóch kamienic w Centrum Rybnik.

 • Roboty zasypowe i podposadzkowe w nowo powstającym Centrum Handlowym w Rybniku.

 • Makroniwelacja terenu wraz z nasypami kontrolowanymi i stabilizacją gruntu w Bielsku Biała.

 • Modernizacja Oddziału neurologii w Szpitalu Miejskim nr 2 w Sosnowcu.

 • Modernizacja drogi dojazdowej do rezydencji w Dębiu K/ Opola.

 • Budowa budynków wielorodzinnych na nowo realizowanym osiedlu w Czechowicach Dziedzicach.

 • Zmiana sposobu użytkowania budynku na Niepubliczny Zakład Zdrowia w Rybniku.

 • Modernizacja i ocieplenie budynków magazynowych Rybniku.

 • Modernizacja Oddziału psychiatrycznego w Szpitalu Miejskim nr 2 w Sosnowcu.

 • Droga dojazdowa do nowopowstającej wagi na El. Rybnik S.A.

 • Modernizacja Izby Przyjęć w Szpitalu Miejskim nr 2 w Sosnowcu.

 • Zmiana sposobu użytkowania lokali handlowych mieszczących się w budynku zabytkowym, a zlokalizowanych w Rybniku ul. Korfantego.

 • Kompleksowa modernizacja pomieszczeń biurowych o powierzchni 450 m2 dla Firmy Elektromont Sp. z o.o.

 • Modernizacja budowlana korytarzy i pomieszczeń biurowych w biurowcu RAFAKO RAFKO Raciborzu dla „Klima – Pol” Rybnik.

 • Kompleksowa realizacja osiedla bliźniaczych zakresie budowy bliźniaczych wykończenia budynków „bliźniaczych” zlokalizowanych w Chełmie Śląskim dla Nadir Sp. z o.o.

 • Kompleksowa realizacja budynków wielorodzinnych na 144 mieszkania wraz z garażami wolnostojącymi i infrastrukturą techniczną w Czechowicach Dziedzicach dla Nadir Sp. z o.o.

 • Budowa Zakładu Rur Stalowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną Kolonowskie ul. Opolska.

 • Prace drogowo – mostowe w zakresie zasypek przyczółków mostowych, zbrojenia mostów na odcinku Autostrady Płatnej A1 dla Apline Bau GmbH.Wykonanie odcinka 1,6 km pasa drogowego w zakresie doprowadzenia podłoża do G1, podbudowy pomocniczej z betonu popiołowego typu „UTEX”, warstwy górnej podbudowy oraz materacy kamiennych z siatki i włókniny separacyjnej dla Kompani Węglowej S.A – KWK Jankowice.

 • Budowa Zakładu Izolacji Rur Stalowych wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu ETAP 1A dla Izostal S.A.

 • Budowa Zakładu Izolacji Rur Stalowych wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu ETAP 1B dla Izostal S.A.

 • Rozbudowa Zakładu produkcyjnego Gliwicach dla Mostostal – Energomontaż S.A.

 • Wykonanie materacy kamiennych z siatki wraz z nasypami w ciągu budowy obwodnicy Wrocławia A8 dla Herman Kirchner Polska Sp. z o.o.

 • Budowa Zakładu „Kronospan” w Strzelcach Opolskich w zakresie robót żelbetowych i podbudów drogowych.

 • Wykonanie podbudowy pomocniczej w zakresie wzmocnienia gruntu i doprowadzenia do G1 pod drogami, placami i parkingami przy budowie sklepu NOMI w Dzierżoniowie.

 • Budowa wiaduktu nad trakcją kolejową w zakresie inwestycji polegającej nad „Usprawnieniem i poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę DK 78 na ul. Gliwickiej, Reymonta i Kotucza” dla Urzędu Miasta Rybnik.

 • Budowa kanalizacji sanitarnej obejmującej budowę rurociągu tłocznego ścieków sanitarnych, tłoczni ścieków sanitarnych oraz rurociągu grawitacyjnego ścieków sanitarnych realizowanej na potrzeby Centrum Handlowego „Europa Centralna” budowanego w Gliwicach przy ul. Pszczyńskiej.

 • Budowa Centrum Badawczo Rozwojowego Technologii i Produktów Stalowych w Kolonowskiem ul. Opolska Dz. Nr 153/3 - ETAP II część 1 dla Izostal S.A.

 • Budowa hali magazynowej poprzez obudowę i rozbudowę istniejących estakad podsuwnicowych nr I i II oraz III i IV wraz z niezbędną infrastrukturą" na terenie Składu Handlowego „A” w Katowicach – Panewnikach przy ul. Owsiana 60 a dla Stalprofil S.A.