Modernizacja budynku biurowego wraz z zagospodarowaniem terenu w Gliwicach

Nadbudowa, modernizacją budynku biurowego wraz z zagospodarowaniem terenu w Gliwicach przy ul. Chorzowskiej dla prywatnego Inwestora. 

Inżbud TT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Giedroycia 8
44-200 Rybnik

  (+48) 32 433 05 85
  (+48) 32 433 05 80

  info@inz-bud.pl
  www.inz-bud.pl