Dotacje

INŻBUD Tomasz Trepka realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Opracowanie technologii zagospodarowania odpadów budowlanych i energetycznych niezwiązanych w górnych warstwach nasypu i dolnych warstwach podbudowy”.

Celem projektu jest stworzenie innowacyjnej technologii zagospodarowania odpadów budowlanych i energetycznych oraz opracowanie nowego wyrobu-mieszanki kruszywowej dedykowanej dla budownictwa.

Dofinansowanie projektu z UE: 276 500,00 PLN


Inżbud TT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Giedroycia 8
44-200 Rybnik

  (+48) 32 433 05 85
  (+48) 32 433 05 80

  info@inz-bud.pl
  www.inz-bud.pl