Poznaj nasze referencje

Partner

''Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla nowych terenów budowlanych pomiędzy ul. Górną i ul. Dolną ( Chorwacka ) w Raciborzu metodą wykopową. Roboty zostały wykonane z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, obowiązującymi normami, dokumentacją projektową i uzgodnieniami z inwestorem oraz terminami określonymi w umowie.

— Prezes Zarzadu Krzysztof Kubek, Wiceprezes ds. Technicznych Członek Zarządu Wiesława de Martini- Dwojak

Partner

Firma Inżbud TT Sp. z o.o. wykonała na zlecenie Miasta Racibórz roboty budowlane dotyczące realizacji zadania ''Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami dla nowych terenów budowlanych pomiędzy ul. Górną i ul. Dolną ( ul. Chorwacka ) w Raciborzu''. Przedmiot zamówienia został zrealizowany zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz prawidłowo ukończony pod względem terminowym i jakościowym.

— Naczelnik Wydziału Inwestycjii Urbanistyki Mariola Isańska-Matela

Grupa Inżbud realizowała prace budowlano - instalacyjne w systemie '' zaprojektuj i zbuduj '' w ramach realizacji projektu pn.: '' Projekt oraz wykonanie zmian aranżacji i dostosowanie pomieszczeń najmu oraz recepcji w budynku MILLENNIUM PLAZA w Katowicach, sekcja B, zlokalizowanych na parterze ( recepcja ) oraz na kondygnacjach od 1do 4 ( pomieszczenia najmu ) wraz z robotami towarzyszącymi ''. Prace zostały wykonane i odebrane w uzgodnionym terminie. Jakość pracy była zadowalająca.

— Grzegorz Leśniak Dyrektor Reginu GTC S.A

Partner

Firma Inżbud Tomasz Trepka w okresie realizacji zadania : ''Budowa odcinka drogi ulicy Ładnej w Rydułtowach wraz z jej włączeniem do skrzyżowania ulic Adama Mickiewicza i Strzelców Bytomskich'' w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego ''Kompleksowe uzbrojenie przemysłowego terenu w rejonie ulicy Ładnej w Rydułtowach - etap I i II oraz III i IV '' prowadziła roboty należycie.

— Burmistrz Miasta Rydułtowy mgr Kornelia Newy

Partner

Prace zostały wykonane przez Grupę Inżbud terminowo, z należytą starannością, bez zastrzeżeń pod względem jakościowym oraz zgodnie z dokumentacją projektową i zasadami sztuki budowlanej. Firma wykazała się rzetelnym podejściem do wymagań Zamawiającego oraz elastycznością przy wykonywaniu robót. Posiada dobrze zorganizowaną kadrę techniczną i bogate zaplecze sprzętowe.

— Wojciech Szołtysek, Kierownik Działu Zakupów STRABAG RAIL POLSKA Sp. z o.o.

Partner

Roboty zostały zakończone w terminie, wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

— mgr inż. Wiesław Nowak, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny ZUE S.A.

Partner

Poświadczamy, iż roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

— Dariusz Żykowski, Prezes Zarządu ZRUG Zabrze S.A. oraz Krzysztof Mroczka, Członek Zarządu ZRUG S.A.

Partner

Roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

— Jacek Kościelny, Menadżer Projektu, Skanska S.A.

Partner

Potwierdzamy dobrą współpracę z firmą Inżbud Tomasz Trepka i polecamy jej usługi kolejnym Inwestorom.

— Zbigniew Kania, Prezes Zarządu PROMA Spółka z o.o.

Partner

Jesteśmy zadowoleni z jakości i terminowości wykonywanych robót i z pełną odpowiedzialnością możemy polecać usługi firmy Inżbud kolejnym Inwestorom.

— mgr Dariusz Żukowski, Pełnomocnik spółki Nadir Sp. z o.o.

 

Wspieramy i pomagamy

Grupa INŻBUD

ul. Giedroycia 8
44-200 Rybnik

  (+48) 32 433 05 85
  (+48) 32 433 05 80

  info@inz-bud.pl
  www.inz-bud.pl