Poznaj nasze referencje

Partner

W okresie od 11.04.2019 do 12.12.2019 Konsorcjum firm Inżbud Sp. z o.o. oraz Inżbud TT Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku realizowała na zlecenie Urzędu Miejskiego Gminy Sośnicowice roboty budowlane w ramach realizacji inwestycji pn.: "Budowa drogi (ul. Szkolna) w Sośnicowicach i Łanach Wielkich". Prace prowadzone były zgodnie z wymogami Inwestora, terminowo i z należytą starannością. Konsorcjum firm Inżbud Sp. z o.o. oraz Inżbud TT Sp. z o.o. wykazała się rzetelnością oraz wszechstronną znajomością sztuki budowlanej, co pozwala nam zarekomendować firmę jako sprawdzonego i solidnego partnera.

— Sekretarz Gminy, Kazimierz Kaczmar

Partner

Inżbud TT Sp. z o. o. wykonywała roboty budowlane wykończeniowe zewnętrzne i wewnętrzne dla „Budowy budynku wielorodzinnego nr 6 zlokalizowanego w Żorach przy Al. Zjednoczonej Europy”. Prace objęte powyższą umową, były realizowane i nadzorowane zgodnie z wymogami Inwestora z należytą starannością oraz z zasadami sztuki budowlanej.

— Olgierd Zaraś, Prezes Zarządu

Partner

Firma Inżbud TT Sp. z o. o. wykonywała roboty budowlane wykończeniowe zewnętrzne i wewnętrzne wraz z wykonaniem dachu garażu w układzie odwróconym dla „Budowy budynku wielorodzinnego nr 5 zlokalizowanego w Żorach przy Al. Zjednoczonej Europy". Prace objęte powyższą umową, były realizowane i nadzorowane zgodnie z wymogami Inwestora z należytą starannością oraz z zasadami sztuki budowlanej. Wysoka jakość świadczonych usług oraz sprawna organizacja pracy pozwala nam rekomendować firmę Inżbud TT Sp. z o. o. jako rzetelnego partnera biznesowego.

— Olgierd Zaraś, Prezes Zarządu

Partner

Grupa Inżbud na zlecenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybniku wykonała zadanie '' Modernizacja obiektu, organizacja kąpieliska w niecce byłego basenu ośrodka w Kamieniu''. Prace były prowadzone zgodnie z wymogami Inwestora terminowo i z należytą starannością.

— Dyrektor MOSiR Rafał Tymusz

Partner

''Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla nowych terenów budowlanych pomiędzy ul. Górną i ul. Dolną ( Chorwacka ) w Raciborzu metodą wykopową. Roboty zostały wykonane z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, obowiązującymi normami, dokumentacją projektową i uzgodnieniami z inwestorem oraz terminami określonymi w umowie.

— Prezes Zarzadu Krzysztof Kubek, Wiceprezes ds. Technicznych Członek Zarządu Wiesława de Martini- Dwojak

Partner

Firma Inżbud TT Sp. z o.o. wykonała na zlecenie Miasta Racibórz roboty budowlane dotyczące realizacji zadania ''Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami dla nowych terenów budowlanych pomiędzy ul. Górną i ul. Dolną ( ul. Chorwacka ) w Raciborzu''. Przedmiot zamówienia został zrealizowany zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz prawidłowo ukończony pod względem terminowym i jakościowym.

— Naczelnik Wydziału Inwestycjii Urbanistyki Mariola Isańska-Matela

Grupa Inżbud realizowała prace budowlano - instalacyjne w systemie '' zaprojektuj i zbuduj '' w ramach realizacji projektu pn.: '' Projekt oraz wykonanie zmian aranżacji i dostosowanie pomieszczeń najmu oraz recepcji w budynku MILLENNIUM PLAZA w Katowicach, sekcja B, zlokalizowanych na parterze ( recepcja ) oraz na kondygnacjach od 1do 4 ( pomieszczenia najmu ) wraz z robotami towarzyszącymi ''. Prace zostały wykonane i odebrane w uzgodnionym terminie. Jakość pracy była zadowalająca.

— Grzegorz Leśniak Dyrektor Reginu GTC S.A

Partner

Firma Inżbud Tomasz Trepka w okresie realizacji zadania : ''Budowa odcinka drogi ulicy Ładnej w Rydułtowach wraz z jej włączeniem do skrzyżowania ulic Adama Mickiewicza i Strzelców Bytomskich'' w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego ''Kompleksowe uzbrojenie przemysłowego terenu w rejonie ulicy Ładnej w Rydułtowach - etap I i II oraz III i IV '' prowadziła roboty należycie.

— Burmistrz Miasta Rydułtowy mgr Kornelia Newy

Partner

Prace zostały wykonane przez Grupę Inżbud terminowo, z należytą starannością, bez zastrzeżeń pod względem jakościowym oraz zgodnie z dokumentacją projektową i zasadami sztuki budowlanej. Firma wykazała się rzetelnym podejściem do wymagań Zamawiającego oraz elastycznością przy wykonywaniu robót. Posiada dobrze zorganizowaną kadrę techniczną i bogate zaplecze sprzętowe.

— Wojciech Szołtysek, Kierownik Działu Zakupów STRABAG RAIL POLSKA Sp. z o.o.

Partner

Roboty zostały zakończone w terminie, wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

— mgr inż. Wiesław Nowak, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny ZUE S.A.

 

Wspieramy i pomagamy

Inżbud TT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Giedroycia 8
44-200 Rybnik

  (+48) 32 433 05 85
  (+48) 32 433 05 80

  info@inz-bud.pl
  www.inz-bud.pl