mosir rydułtowy

Dojazdy, kanalizacja, zbiorniki retencyjne, place, parkingi i ścieżki dla pieszych w Ośrodku Sportu w Rydułtowach ukończyliśmy w terminie.


 

Inżbud TT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Giedroycia 8
44-200 Rybnik

  (+48) 32 433 05 85
  (+48) 32 433 05 80

  info@inz-bud.pl
  www.inz-bud.pl