Usługi dronem

Zapraszamy Państwa do skorzystania z naszych usług dronem, które są świadczone przez wykwalifikowaną kadrę licencjonowanych operatorów.

Sporządzane przez nas ortofotomapy znajdują szerokie zastosowanie w geodezji oraz przy budowie dróg czy linii kolejowych. Są pomocne przy podstawowych zadaniach np. tworzenie map do celów projektowych, czy pracach ewidencyjno-katastralnych. Powstałe w tym samym procesie numeryczne modele pokrycia terenu mogą służyć do wykonania mapy sytuacyjno-wysokościowej. Uzyskiwane przez nas dokładności pozwalają na wykorzystywanie naszego produktu w pracach zgłoszonych do ODGiK.

Drony w budownictwie są nieocenioną pomocą na każdym etapie realizacji inwestycji. Tworzymy ortofotomapy oraz numeryczne modele terenu niezbędne na etapie projektowania. Na etapie budowania przyspieszamy np. proces inwentaryzacji robót ziemnych. Powstałe na tym etapie produkty są dokładniejsze od klasycznych metod, a dodatkowo dają pełny obraz stanu budowy. Dzięki dronom możemy zinwentaryzować niedostępne lub niebezpieczne miejsca, takie jak wykopy na podmokłym terenie. Dodatkowo oferujemy pełną dokumentację zdjęciową oraz filmową postępów prac.

Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych pozwala na szybkie zebranie danych, dzięki czemu uzyskujemy obraz na dany moment bez konieczności wstrzymywania prac.

Precyzyjna inwentaryzacja placu budowy pozwala na lepsze planowanie transportu oraz prac ziemnych. Trudno dostępne miejsca nie stanowią dla nas problemu. Wykonujemy pełny monitoring wszystkich obiektów inżynierskich na etapie budowy i eksploatacji. Poprzez zdjęcia i modelowanie 3D obrazujemy stopień zużycia oraz usterki.

Świadczone przez nas usługi dronem to m.in.:

  • ujęcia do celów marketingowych,
  • relacje na żywo za pomocą transmisji radiowych,
  • inspekcja niedostępnych obiektów inżynierskich,
  • obrazowanie zniszczeń, rys i spękań,
  • dokumentacja postępu prac,
  • inwentaryzacja robót ziemnych,
  • przygotowanie danych dla projektantów,
  • inwentaryzacja placu budowy,
  • filmowanie postępów prac.

 

Inżbud TT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Giedroycia 8
44-200 Rybnik

  (+48) 32 433 05 85
  (+48) 32 433 05 80

  info@inz-bud.pl
  www.inz-bud.pl