Renowacja zespołu parkowo- pałacowego w Żorach-Baranowicach-Etap I

W ramach inwestycji „Renowacja zespołu parkowo- pałacowego w Żorach-Baranowicach-Etap I” Inżbud prowadzi roboty związane z wykonaniem drogi pożarowej:

– wzmocnienie podłoża rodzimego, stabilizacja gruntu,
odwodnienie terenu i projektowanej drogi ppoż, drenaż francuski,
podbudowa pomocnicza stabilizowana mechanicznie, kruszywo żużlowe.

 


 

Inżbud TT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Giedroycia 8
44-200 Rybnik

  (+48) 32 433 05 85
  (+48) 32 433 05 80

  info@inz-bud.pl
  www.inz-bud.pl