przebudowa DW nr 919 w miejscowości jankowice

Aktualnie trwają prace związane z wykonaniem podbudowy z kruszywa w zakresie jednego pasa jezdni.


 

Inżbud TT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Giedroycia 8
44-200 Rybnik

  (+48) 32 433 05 85
  (+48) 32 433 05 80

  info@inz-bud.pl
  www.inz-bud.pl