Budowa osadnika wód opadowych wraz z instalacją zwrotu wody do produkcji oraz utwardzenie placu manewrowego na terenie WBT Chorzów

Prace związane z wymianą gruntu i wzmocnienia podłoża pod nawierzchnie betonowe węzła betoniarskiego.


 

Inżbud TT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Giedroycia 8
44-200 Rybnik

  (+48) 32 433 05 85
  (+48) 32 433 05 80

  info@inz-bud.pl
  www.inz-bud.pl